Tin ngành

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút nguồn lực phát triển NLTT

Bộ Công Thương đang nghiên cứu, đề xuất luật hóa việc phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), tạo hành...

Phát triển điện gió, mặt trời, điện khí ở Việt Nam – Đề xuất cơ chế trước mắt và chính sách dài hạn

Xem thêm 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

Xem thêm 

Tập đoàn BP và SOVICO đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi Quảng Ninh

Xem thêm 

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Xem thêm 

Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Xem thêm 

Cần Thơ hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc về năng lượng tái tạo

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam