Tin ngành

Hoàn thiện hệ thống TCVN về điện gió, thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh

Với việc phát triển điện gió như hiện nay, cần có các tiêu chuẩn quốc gia để xem xét, đánh...

Phát triển năng lượng điện mặt trời trong các KCN

Xem thêm 

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút nguồn lực phát triển NLTT

Xem thêm 

Phát triển điện gió, mặt trời, điện khí ở Việt Nam – Đề xuất cơ chế trước mắt và chính sách dài hạn

Xem thêm 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

Xem thêm 

Tập đoàn BP và SOVICO đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi Quảng Ninh

Xem thêm 

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam