Danh mục
khách tham quan

Renewable Energy Vietnam 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 4 – 6 tháng 9 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, Tp.HCM

DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN

Điện tử / Bán dẫn

Nhà sản xuất & Phân phối thiết bị điện, phụ kiện (Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Thủy điện & khác)

Nhà đầu tư, Phát triển trang trại năng lượng gió / năng lượng mặt trời

Thiết bị điều khiển & Tự động hóa

Công ty Sản xuất điện / Điện lực (Nhà nước / Tư Nhân)

Nhà thầu  / Chủ đầu tư / Tư vấn  / Phát triển nhà

Nhà thầu cơ điện

Chủ đầu tư / Ban quản lý / Phát triển dự án Năng lượng Tái tạo

Công ty Truyền tải và Phân phối điện

Điều khiển & Hệ thống HVAC

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam