2050

Việt Nam cam kết giảm mức phát thải carbon về Net Zero vào năm 2050

Thứ 2, ngày 1 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC)  đã có buổi...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam