2050

Cơ chế nào để năng lượng sạch giúp Việt Nam đạt trung hòa carbon vào 2050?

Việc phát triển năng lượng sạch là hướng đi phù hợp với xu thế thế giới, ít gây phát thải...

Việt Nam cam kết giảm mức phát thải carbon về Net Zero vào năm 2050

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam