baovemoitruong

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường

Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022, Bộ Chính trị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam