điện gió

Tỉnh Bình Định và PNE ký ghi nhớ hợp tác Cụm điện gió ngoài khơi Hòn Trâu

UBND tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam tổ chức...

Hoàn thiện hệ thống TCVN về điện gió, thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh

Xem thêm 

Phát triển điện gió, mặt trời, điện khí ở Việt Nam – Đề xuất cơ chế trước mắt và chính sách dài hạn

Xem thêm 

Đánh thức tiềm năng điện gió Tây Bắc nhìn từ tỉnh Điện Biên

Xem thêm 

Bạc Liêu: Sản lượng điện năng lượng tái tạo tăng mạnh

Xem thêm 

Quảng Trị muốn dự án điện gió ngoài khơi 72.000 tỷ đồng vào Quy hoạch điện VIII

Xem thêm 

Bộ TN-MT: Việt Nam có tiềm năng phát triển ‘mỏ ánh sáng’ ngoài khơi

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam