Hợp tác đối tác năng lượng

Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Chương trình Hợp tác năng lượng có tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 8,96 triệu USD...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam