năng lượng tái tạo

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút nguồn lực phát triển NLTT

Bộ Công Thương đang nghiên cứu, đề xuất luật hóa việc phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), tạo hành...

Sớm đưa ĐBSCL trở thành trung tâm về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Xem thêm 

Phát triển năng lượng tái tạo: Cần xây dựng hệ sinh thái

Xem thêm 

Việt Nam tham dự diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu

Xem thêm 

Việt Nam-Đan Mạch: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo

Xem thêm 

‘Mở khóa’ tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của châu Á

Xem thêm 

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chuyển đổi sang năng lượng sạch

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam