năng lượng tái tạo

Bộ TN-MT: Việt Nam có tiềm năng phát triển ‘mỏ ánh sáng’ ngoài khơi

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam được coi là một trong những nước có tiềm năng phát...

Năng lượng tái tạo: Tiềm năng kinh tế to lớn của Việt Nam

Xem thêm 

Bùng nổ năng lượng tái tạo, EVN vay tiền Pháp làm lưới điện phân phối

Xem thêm 

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Anh Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển bền vững

Xem thêm 

Vietsovpetro: Hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng cho các công trình điện gió ngoài khơi

Xem thêm 

Cuộc bứt phá của nguồn năng lượng xanh

Xem thêm 

Viện Dầu khí Việt Nam “bắt tay” GICON nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam