năng lượng tái tạo

Viện Dầu khí Việt Nam “bắt tay” GICON nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Tập đoàn Großmann Ingenieur Consult GmbH (GICON) sẽ đẩy mạnh hợp tác, trong...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam