Quang Tri

Quảng Trị muốn dự án điện gió ngoài khơi 72.000 tỷ đồng vào Quy hoạch điện VIII

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ tối đa đối với nhà đầu tư về việc đề xuất đưa dự...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam