renewable energy vienam

‘Cửa sáng’ cho năng lượng tái tạo nhìn từ dự thảo Quy hoạch Điện VIII

Tại tờ trình phê duyệt Quy hoạch điện VIII mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục giảm tỷ trọng điện...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam