renewable energy vienam

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ 1 NĂM 2023

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam

Việt Nam có tiềm năng lớn để khai thác năng lượng sạch

Xem thêm 

Quan tâm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Xem thêm 

Sức hút từ điện gió ngoài khơi

Xem thêm 

Thủ tướng đề nghị lãi suất ưu đãi cho dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Xem thêm 

Tăng cường hợp tác với USAID và UNDP tại Việt Nam

Xem thêm 

‘Thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam hấp dẫn đầu tư nước ngoài’

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam