Tiềm năng kinh tế

Năng lượng tái tạo: Tiềm năng kinh tế to lớn của Việt Nam

Mức tiêu thụ điện tại Việt Nam tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm, nhanh hơn đáng kể so với...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam