Vùng Ven Biển

Bộ TN-MT: Việt Nam có tiềm năng phát triển ‘mỏ ánh sáng’ ngoài khơi

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam được coi là một trong những nước có tiềm năng phát...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam