Quảng cáo và tài trợ

  16/08/2021

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

Với mục đích mang đến các giải pháp công nghệ số đến các đơn vị triển lãm và nhà mua hàng mua để phát triển kinh doanh, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu và cập nhật các xu hướng mới nhất trong ngành thông qua tài liệu 2024 DIGITAL SOLUTIONS. Tận dụng các giải pháp công nghệ số của chúng tôi để tăng mức độ quan tâm của khách hàng mục tiêu và khẳng định vị trí doanh nghiệp trên thị trường.

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM DIGITAL GỒM:

 • Website advertising
 • Pre-Registration Advertising
 • Digital showcase
 • E-newsletter advertising
 • Email lead generation
 • Webinar lead generation

CÁC GÓI TÀI TRỢ BỀN VỮNG

Để giúp đỡ và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, chúng tôi thiết kế các gói tài trợ sau:

 • Bình giữ nhiệt
 • Dây đeo
 • Khẩu trang vải
 • Trạm tiếp nước
 • Phòng chờ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Việt Nam Châu Á Khu vực còn lại
Ms. Lisa Hiếu

T: +84 932041091

E: [email protected]

Ms. Michelle

T: +84 909567633

E: [email protected]

Garrison Hunte / Shaun White

T: +44 (0)79 7688 7088

E: [email protected]
[email protected]

QUẢNG CÁO TẠI TRIỂN LÃM

Tận dụng cơ hội giới thiệu sự hiện diện của doanh nghiệp ngay tại khu vực tổ chức triển lãm bằng cách tham gia quảng cáo tại triển lãm. Tham khảo các hạng mục quảng cáo dưới đây:

 • Poster Site
 • Cây sạc điện thoại

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Mr. Victor Nguyen

T: +84 28 3622 2588

E: [email protected]

 

 

Chia sẻ:
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam