Petrovietnam

Nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với Petrovietnam về điện gió ngoài khơi

AES, CIF hay RENOVA đã có những hành động cụ thể nhằm cùng Petrovietnam phát triển điện gió ngoài khơi....

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam