trung hòa carbon

Cơ chế nào để năng lượng sạch giúp Việt Nam đạt trung hòa carbon vào 2050?

Việc phát triển năng lượng sạch là hướng đi phù hợp với xu thế thế giới, ít gây phát thải...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam