Quy hoạch điện VIII

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sang tuần tới sẽ họp và phê duyệt quy hoạch điện VIII. ...

Đánh thức tiềm năng điện gió Tây Bắc nhìn từ tỉnh Điện Biên

Xem thêm 

Nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với Petrovietnam về điện gió ngoài khơi

Xem thêm 

Đa dạng nguồn năng lượng: Tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam