Quy hoạch điện VIII

‘Cửa sáng’ cho năng lượng tái tạo nhìn từ dự thảo Quy hoạch Điện VIII

Tại tờ trình phê duyệt Quy hoạch điện VIII mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục giảm tỷ trọng điện...

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Xem thêm 

Đánh thức tiềm năng điện gió Tây Bắc nhìn từ tỉnh Điện Biên

Xem thêm 

Nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với Petrovietnam về điện gió ngoài khơi

Xem thêm 

Đa dạng nguồn năng lượng: Tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi

Xem thêm 
×

FanPage

Renewable Energy Vietnam