Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

  05/08/2022

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sang tuần tới sẽ họp và phê duyệt quy hoạch điện VIII.

Trong Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V được tổ chức vào sáng 4/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, vừa qua Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện mục tiêu tại COP26 đã được thành lập với các bộ trưởng là thành viên để thể hiện quyết tâm đạt được mục tiêu đã cam kết. Trong quy hoạch này, điện hóa thạch, điện than đã được cắt giảm khoảng 20.000 MW, giảm 12 nhà máy điện hóa thạch, tăng tỷ lệ điện từ điện gió, điện mặt trời.

An dinh thoi diem phe duyet quy hoach dien viii hinh anh 1
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

“Việc tổ chức Quy hoạch điện VIII theo đúng mục tiêu thì đến 2050 sẽ có năng lượng vừa đủ để phát triển nhưng cũng góp phần tích cực vào giảm khí thải. Đây là hành động thể hiện quyết tâm của Chính phủ về lĩnh vực môi trường. Không có gì thay đổi thì trong tuần tới sẽ họp thường trực và phê duyệt Quy hoạch điện VIII, rất nhiều địa phương, bộ ngành đang mong đợi điều. Nếu ta thực hiện đúng quy hoạch đó thì đến năm 2050 thì ta có năng lượng vừa đủ nhưng cũng góp phần tích cực vào giảm phát thải khí thải”, Phó Thủ tướng thông tin.

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới cả nước sẽ rà soát lại quy hoạch để kiểm tra quỹ đất dành cho trồng cây. Lãnh đạo Chính phủ nhận định, mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng 43% và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh là chưa đủ vì hiện nay ở đô thị không gian cho cây xanh đang thiếu.

“Trên quy hoạch thì, tiêu chí có thể thấy tỷ lệ che phủ cây xanh ít nhất phải đạt 16%, tuy trên thực tế ở nhiều địa phương có sự chuyển đổi mục đích khiến mất đi diện tích trồng cây xanh”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.

Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng, có độ phức tạp cao và được nhiều cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học cũng như các địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm. Đây là quy hoạch ngành quốc gia được triển khai đầu tiên theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 1/10/2019.

An dinh thoi diem phe duyet quy hoach dien viii hinh anh 2
Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sang tuần tới sẽ họp và phê duyệt quy hoạch điện VIII.

Tháng 3/2021, Bộ Công Thương đã báo cáo Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, bản dự thảo Quy hoạch vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan, các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng. Ngày 8/10/2021, Bộ Công Thương đã có Tờ trình 6277/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch điện VIII.

Với phiên bản này, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, trên cơ sở cập nhật những cam kết của Việt Nam về giảm phát thải tại Hội nghị COP26. Đây là vấn đề mới đặt ra mà Quy hoạch điện VIII phải đóng góp quan trọng vào thực hiện cam kết này, cũng như yêu cầu đặt ra về phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong hơn 1 năm qua kể từ khi trình Thủ tướng, Quy hoạch tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và dự thảo hiện nay đã có nhiều thay đổi. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có gần 30 cuộc họp, làm việc với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo đúng các nghị quyết, kết luận có liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Vừa qua, Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Công Thương báo cáo về các nội dung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và đã có Kết luận tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Công Thương đã có văn bản số 69/BC-BCT ngày 8/4/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo kết luận của Thường trực Chính phủ…./.

Nguồn: amp-vov-vn.cdn.ampproject.org

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam