sang tuần tới sẽ phê duyệt quy hoạch điện VIII

Ấn định thời điểm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sang tuần tới sẽ họp và phê duyệt quy hoạch điện VIII. ...

×

FanPage

Renewable Energy Vietnam